Bluz\Auth\EntityInterface

Interface EntityInterface